Espresso – Din lokala tidning

Älmhults skolungdom miljöspanar om matsvinn

I Älmhults alla grundskolor (F-9) prövas ett nytt sätt att jobba med miljöfrågor under vårterminen 2019. Projektet, kallat Miljöspanarna, är inspirerat av Linköpings kommuns projekt med samma namn. Barnen får på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt chansen att lära sig mer om miljöfrågor, för att på ett naturligt sätt skolas in i den viktiga roll de har i arbetet mot ett hållbart Älmhult.

Ambitionen är att varje läsår erbjuda alla elever att genomföra ett miljöspanaruppdrag. Det ska alltid vara aktuellt och kopplat till Älmhults kommuns pågående miljöarbete. Under våren ska alla klasser spana på matsvinn för att lära mer om dess konsekvenser för miljö, samhälle och plånbok.Ett av målen i kommunens miljöplan är att arbeta med minskat matsvinn och projektet är ett utmärkt tillfälle att diskutera matens påverkan på miljön och minska svinnet, säger Kristin Emilsson, birtädande kostchef.

Uppdraget är detsamma för alla årskurser och fokus ligger på att eleverna ska undersöka hur mycket deras skola slänger. Spaningen anpassas efter årskurs. Uppdraget består av tre delar; 1. Ta reda på hur mycket mat skolan slänger, 2. Miljöspana – fundera över konsekvenser av matsvinnet och varför vi slänger så mycket mat; 3. Påverka och agera. Detta är en frivillig del där eleverna kan komma med tips och förslag på hur vi kan minska matsvinnet.

Varje år kastas drygt en miljon ton mat i soporna i Sverige! Vi slänger alltså i genomsnitt ungefär 134 kg matavfall per person i konsumentledet. Hushållen står för 100 kg slängd mat per person och år och den onödiga delen av detta som vi egentligen kan undvika, det så kallade matsvinnet, är 45 kg per år och person. Målet med uppdraget är att minska matsvinnet i grundskolan.
Matsvinnet är inte bara är en påfrestning på miljön, utan kostar också både samhället och hushållen stora pengar varje år. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket kom i juni 2018 ut med en Handlingsplan för minskat matsvinn, Fler gör mer, där målet är att Sverige ska halvera matsvinnet till 2030. Detta ingår i de globala målen för matsvinn.

Text: jessica@espressomedia.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy