Espresso – Din lokala tidning

Bra fart på byggnationen

Många kommuner har idag bråda tider med att bygga lägenheter till ett ökat invånarantal. Men också för att stimulera omsättningen lokalt. Älmhult har den största utmaningen som resulterat i tusentals nya lägenheter de sista åren. Men också flera nya villaområden. I Östra Göinge så byggs det mer nu än på mycket länge. Främst lägenheter i nästan alla delar av kommunen. Nya bostäder, kraftig befolkningsökning och ett näringsliv som går i raketfart uppåt, är angenäma problem. I Osby har byggandet varit återhållsamt i många år. Bara några få mindre enheter har tillkommit. Något som då inte har mättat den höga efterfrågan som råder just nu. Men även i Osby har det börjat lossna med flera nya eller planerade byggnationer.

Byggnation i Osby
Vi kollade det aktuella läget i Osby med miljö och bygg och fick följande svar.
– Vi har beviljat ett tiotal bygglov för nybyggda enbostadshus det senaste året. Trenden är att flera vill bygga nytt hus men har svårt att hitta en tillräckligt bra tomt, berättar byggnadsinspektör Knud Nielsen. Man vill helst vara nära sjön. Vi märker också att många ungdomar köper äldre hus och bygger om och till. Väldigt många sätter också in kaminer för trivseleldning.
 
När det gäller flerbostadshus så har 42 lägenheter vid Ekebo fått bygglov, men inte startbesked. Det finns förfrågan på planändring för bostadsbyggande i fd. Hedbergs Verkstäder och huset som tidigare inhyste Knutssons café. På det senare stället talas det om 8 våningar.
OsbyBostäder planerar bygga marklägenheter med SABO-koncept, söder om gamla brandstationen i Lönsboda.
  
– Trots detta hårda tryck så håller vi korta handläggningstider, om ansökan följer vad detaljplanen anger lämnar vi normalt bygglov på två veckor, lovar Knud. Om ärendet ska till nämnden tar det lite längre tid. Ett tips kan vara att kolla våra sammanträdestider på www.osby.se och lämna in ansökan några dagar innan beredningssammanträdet. Alla som är tveksamma i bygglovsfrågor är alltid välkomna att höra av sig till oss.

Byggnation i Östra Göinge
I Östra Göinge gick frågan om status på bygglovsansökningar för villor till enhetschef Henrik Arvidsson.
– Det varierar under året men i stort sett som föregående år. Något färre bygglovsansökningar hittills. Däremot så har vi ett ökat intresse från privata exploatörer med byggen i olika faser från tidiga förfrågningar till ansökt bygglov.

Hanteringstid som gäller för bygglov är 10 veckor enligt lagkravet.
– Beroende på om vi behöver skicka ärenden på remiss eller det krävs beslut i nämnden (ett möte per månad) är vår handläggningstid 2–4 veckor.
Trenden i kommunen för tillfället när det gäller byggnation är i stort sett som föregående år. I förhållande till byggandet de senaste 15–20 åren i Östra Göinge så har intresset ökat stort.

Anm. Vi fick tyvärr inte några svar på våra frågor från Älmhults kommun.

Text:
johnny@espressomedia.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy