Espresso – Din lokala tidning

Broby PRO höll minnesstund över avlidna medlemmar

Broby PRO hade den 9 januari parentation över de medlemmar som avlidit under 2018. 

Efter minnesstunden gavs utrymme för information till föreningens Medlemmar.  

Fem medlemmar har lämnat föreningens gemenskap under 2018. Komminister Dan Sarkar höll i en liten minnesstund över dessa. PRO:s ordförande Astrid Sjöström tände ett ljus när namnen lästes upp. Medverkade gjorde också kantor Jan Hydbring och nye kyrkoherden Johannes Lindh. Minnesstunden inleddes med att alla närvarande sjöng ”Pärleporten”. Efter att Dan Sarkar avslutat tog kyrkoherden över och presenterade sig själv. Gunni Månsson spelade och sjöng både till minnesstunden och efter kaffet. 

Efter kaffet sammanfattade ordföranden höstens aktiviteter och informerade om inkomna skrivelser och rapporter och styrelsebeslut. Bland annat meddelades att protokollförda möten under 2019 endast kommer att hållas vid årsmöte och novembermöte. De möten som sker varannan månad kommer fortsättningsvis att kallas trivselkvällar. 

En prishöjning kommer att ske för kaffe på föreningens träffar; nytt pris är 40 kronor – då ingår även hembakta kakor, underhållning, hyra av lokal och kaffekommitténs servis. En mindre prisjustering kommer även att göras på priset för lotter, med syftet att möjliggöra fler vinster.

Med hänvisning till det minskande antalet deltagarna vid utflykter meddelades även att kommande utflykter kommer att ske med egen bil istället för med buss. 

Årets bingoeftermiddagar börjar den 23 januari. Mer om bingo och tider kommer att presenteras vid årsmötet den 13 februari. Deltagare i bingoeftermiddagarna får gärna ta med en vän, även om denne inte är medlem.

]]>

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy