Espresso – Din lokala tidning
img 6567

Det krävs en framtidskommission för levande stadskärnor som Hässleholm

Stadskärnan är en viktig tillväxtmotor. Den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället. Ändå saknas en tydlig huvudman för de samlade stadsutvecklingsfrågorna. De hanteras på flera olika departement och enskilt i varje kommun. Detta gör det svårt att samordna beslut om långsiktiga strategier och möta de utmaningar som stadskärnorna står inför.

Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrum- och platsutvecklare var inbjudna att hålla ett seminarium den 4 oktober i riksdagshuset i Stockholm om stadskärnornas framtida utveckling. Där presenterades konkreta förslag till åtgärder för att skapa attraktiva svenska stadskärnor och behovet av en Fram.dskommission för levande städer lyHes! Nu bjuds några berörda ministrar in .ll fortsaB dialog om åtgärder.

– Vårt uppdrag är aB säkerställa en posi.v utveckling av våra stadskärnor och därför är vi tacksamma för de viktiga samtal vi hiMlls har haH med .digare ministrar och riksdagsledamöter. Nu vill vi aB diskussionerna leder .ll konkreta insatser och vill starta eB arbete med en fram.dskommission, säger Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor. Vi har inspirerats av hur arbetet bedrivs i bl a England och ser aB Sverige måste skapa förutsättningar för en nationell diskussion om våra framtida stadskärnor.

För aB möta de allt tuffare utmaningarna för kommuner, handel, besöksnäring och fas.ghetsägare är det av största vikt aB stadskärnans många olika aktörer samverkar i en gemensam riktning för aB skapa en aBrak.v och konkurrenskraHig stadskärna. Vi måste hantera nya förutsäBningar i en omvärld med en hög förändringstakt. Det behövs en tydlig na.onell vision för våra stadskärnors fram.d!

Stadskärnornas utveckling är viktig för Sveriges fortsaBa .llväxt och välfärd, men är också en komplex fråga och regelverken spänner över flera departement. Därför bjuder vi nu in .ll eB breB samarbete och fördjupade samtal med statsråden Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Näringsminister Ebba Busch, Civilminister Erik SloBner, Jus..eminister Gunnar Strömmer, Miljöminister Romina Pourmokhtari, samt Kulturminister Parisa Liljestrand.

– Den na.onella uppmärksamheten är betydelsefull och vi vill även uppmärksamma våran gen stadskärna i Hässleholm som är vik.g för aB skapa en god livsmiljö för våra invånare, locka besökare och investeringar som kan leda .ll fler arbets.llfällen och ökade skaBeintäkter, säger Johan Jönsson, Platsutvecklare HessleCity

Svenska Stadskärnor arrangerade .llsammans med Sveriges Centrum- och platsutvecklare nyligen eB seminarium för aB diskutera hur samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan bidra .ll aB skapa aBrak.va, hållbara och konkurrenskraHiga stadskärnor.

På seminariet presenterades följande konkreta förslag .ll insatser:

1. Stadskärnepolicy – vi behöver enas om en gemensam na.onell vision för Sveriges stadskärnor och ortscentrum.

2. Mellandepartementsfunk.on – det behövs en tydlig moBagare och samordnande funk.on för stadskärnefrågor.

3. Fram.dskommission för levande stadskärnor – stadskärnans betydelse behöver utredas och utvecklingsarbetet behöver stärkas. Vi föreslår aB det .llsäBs en kommission som skulle kunna få följande uppdrag:

– Undersöka och beskriva stadskärnors betydelse för .llväxt och välfärd
– Belysa olika fram.dsscenarier
– Ge kommunerna ökad kunskap om hur man kan utveckla en aBrak.v stadskärna
– Utreda hur samverkan mellan offentliga och privata intressenter kan stärkas för aB möta och lösa utmaningar för hållbar utveckling.
– Översyn av .llstånd och förordningar för aB underläBa etableringar och verksamhetsutveckling – UnderläBa konverteringen av lokaler .ll andra funk.oner
– LyHa fram goda exempel, uppmuntra .ll erfarenhetsutbyte och bistå med spetskompetens

På följande länk finns rapport från mötet samt korta filmer från de olika föredragen:

https://bit.ly/3QJzJqo

Kontaktuppgifter

Johan Jönsson Platsutvecklare HessleCity
Tel: 0733600090 johan@hesslecity.com

Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se Mobil 070-223 86 24

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy

0
Kommentera gärna artikeln – klicka här!x
()
x