Espresso – Din lokala tidning

En plan för kommunens miljöarbete

Extrema temperaturer, bränder, torka, förlust av biologisk mångfald, smältande isar. Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt och vi behöver öka takten. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka beslut framöver.

I våras antog kommunfullmäktige i Älmhult kommunens första miljöplan som pekar ut vad kommunen ska fokusera på för att bidra till en hållbar värld.

– Vår stora utmaning är att samtidigt som vi vill växa som kommun så ska vi behålla eller förbättra de värden som skapar en hållbar livsmiljö och god livskvalitet för våra kommuninvånare, säger Cecilia Axelsson. Miljöplanen ska bidra till att göra Älm-hult till en ännu mer välkomnande, hållbar och attraktiv kommun.

Alla steg är viktiga

De flesta både vill och kan idag leva mer hållbart men det finns många hinder som försvårar en omställning, såsom normer, livsmönster och stressiga vardagspussel. Om vi som individer ska vilja ställa om till ett mer hållbart samhälle måste det bli enkelt och billigt att göra miljösmarta val. Det är viktigt att vi känner att det vi gör spelar roll och att alla steg i mer hållbar riktning är bra för att få till de stora förändringarna på längre sikt.

Ambitiösa mål

Med den här planen tar vi ett steg framåt i miljö- och hållbarhetsarbetet och för att nå ett hållbart Älmhult 2030 har den en hög ambitionsnivå. Planen innehåller mätbara mål och riktlinjer inom fem fokusområden. Ett av klimatmålen handlar om att kommunorganisationen ska vara fossiloberoende till 2025. En stor utmaning då endast cirka 30 % av bilarna idag går på förnybart. Det handlar också om att kommunens fastigheter ska ha gröna miljöer som främjar hälsa och biologisk mångfald. Samt att vi ska minska mängden avfall till förbränning till 150 kg per invånare till 2025, idag går 222 kg per invånare till förbränning.

Vara ett föredöme

– Det är viktigt att vi som kommun dagligen vågar gå före, vara ett gott exempel och visa på möjligheter, säger Cecilia Axelsson. Kommunen kan också verka för att göra det möjligt och enklare för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Men kommunen kan inte själva skapa ett hållbart samhälle utan vi är beroende av samverkan och dialog med invånare, företag och organisationer för att tillsammans kunna skapa ett hållbart samhälle.

Ett steg på vägen är att nå ut med våra utmaningar till alla invånare och företag i hela kommunen. Det gör vi bland annat genom ett samarbete med tidningen Allt om Älmhult

Fotnot: Du kan läsa mer på www.almhult.se/miljoplan2030

]]>

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy

0
Kommentera gärna artikeln – klicka här!x
()
x