Espresso – Din lokala tidning

Ingemar kläckte idé om Ekoby i Glimåkra

Ingemar Arvidsson i Glimåkra har funderat på det här med energi och energiåtgång sedan han var 16 år.
– Min far var en föregångare och hade mycket kunskap och tankar kring energibesparing vid husbyggen, berättar Ingemar som blev inspirerad redan i unga år.
Detta ledde sedermera till att Ingemar själv bor i ett mycket energieffektivt boende tillsammans med hustrun Maria men också till att han lade fram en idé om en ekoby i Glimåkra.

Ingemar, som är lantmätare i grunden, har länge varit engagerad i Glimåkra och dess utvecklingsgrupp. Han har själv anpassat familjens olika boenden för att dra ner på energiåtgången och när det var dags att lämna över gården till nästa generation och flytta in till byn ville han och hustrun bygga optimalt. Det blev så att de ritade ett eget så kallat ”passivhus” på 160 kvm.

Glimåkra perfekt för ekoby
Men Ingemar har också haft en groende idé om en ekoby och anser att Glimåkra är ett utmärkt ställe för det.
– Glimåkra utveckling har ända sedan starten 1994, haft en idé om att kunna profilera byn som ”Europas närmaste vildmark” och att med det även få in ett tänk om ekologiskt och energieffektivt boende, berättar han.
– I Glimåkra finns bra pendlingsmöjligheter med Osbybussen, till tåget i Osby och därmed till Älmhult och IKEA, där många arbetar. Idag är pendling ingen nackdel. Du kan slappna av och vila eller sitta och arbeta medan du pendlar. Då har du också möjligheten att bosätta dig på orter där tomtpriserna inte är så höga och du kan få ett billigare boende, fortsätter Ingemar.

Kommunen står bakom
Förra året presenterade Ingemar sin idé för Glimåkra Utvecklings styrelse och fick godkänt direkt. – Östra Göinge kommuns stadsbyggnadschef, Anders Siversson (vikarie Mikael Torberntsson), har varit med från början och då man reviderade översiktsplanen togs området med som kommande utbyggnadsområde.
Tre byggnadsingenjörer på högskolan i Västerås har gjort ett examensarbete där de lagt fram planering och utformning av en ekoby i Glimåkra.
– I egenskap av ägare till ett passivhus har jag som extern handledare till dem kunnat vara med och påverka med vissa idéer, berättar Ingemar.

Solängen ekoby
Planområdet för ekobyn har en area på ca 10 000 kvadratmeter. Kilingeån rinner längs den östra sidan av området. Mittemot ån, längs den västra sidan finns skog bakom en gammal stenmur. Bakom muren på den västra sidan finns det möjlighet till att planera parkeringar, garage, förråd och miljöbod för boende inom planområdet.
– Området är perfekt då det ligger avskilt, naturnära men ändå centralt, menar Ingemar.
Husen är tänkta att vara energisnåla hus där man fokuserar på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning. Resultatet blir ett bra boende med en jämn inomhustemperatur året runt och en betydligt lägre kostnad för uppvärmning än ett traditionellt byggt hus.

Byggare och köpare sökes
Utmaningen som kvarstår för att realisera ekobyn i Glimåkra är nu att finna en byggare som vill åta sig arbetet att bygga lågenergihus och bygga billigt, och hitta folk som vill bo där.
– Byggnadsingenjörerna har gjort en fin plan med 20 lägenheter i radhus och parhus men jag tänker att det skulle vara lagom att börja med 10 st på Solängen som markområdet heter, menar Ingemar.
– Jag hoppas verkligen för byns skull att det kan bli något av idén. Det skulle hjälpa Glimåkra att inte hamna i skuggan av övriga kommunen. Ekobyar är en del av framtiden och det visar bl.a. det faktum att det också finns planer att bygga ett 100-tal lägenheter/hus i en ekoby i Älmhult.

Intresserad?
Om du är intresserad av att så småningom bo i de planerade passivhusen i Solängen ekoby eller önskar mer information om ekobyn, hör av dig till Glimåkra utveckling via Ingemar:
arvidsson.ingemar@gmail.com

Text och foto: jessica@espressomedia.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy