Espresso – Din lokala tidning
Kooperativa Godtemplarhuset Osby

Kooperativa Föreningen Framåt 1909 – 1979

HISTORIA. Kooperativa Föreningen Framåt bildades den 24 januari 1909. Den 28 mars 1909 anställdes fröken Hilma Tuvesson som föreståndare med en lön på 40 kronor i mån och den 1maj 1909 öppnades butiken under de allra enklaste förhållanden i Godtemplarhusets källare.

I Godtemplarkällaren
Här bedrevs handel till 1912 då ny lokal köpts på granntomten i hörnet Ö. Järnvägsgatan och Hantverksgatan. Fastigheten köptes av en svensk – amerikan vid namn Swansson för 5000 kronor. I denna fastighet bedrev föreningen sin verksamhet till 1933 då densamma försåldes till P.T. Hedin för 12 000 kronor.
1921 köptes en tomt på N. Infartsgatan (idag Köpmannagatan). Säljare var handlare Adolf Kristensson, pris 7500 kronor. Tomten började inte byggas förrän 1932. I april 1933 invigdes den nya och ändamånsenliga affären.
Citat ur skriften: – Föreningen hade under de första åren en mycket ansträngd ekonomi, med ett startkapital på endast 240 kronor.

Troligen affärens föreståndare Fröken Hilma Tuvesson.

Mycket betecknande är att reklam endast å anslagstavlorna skulle få förekomma. Man måste beundra dessa pionjärer som inte gav upp när svårigheterna föreföll oöverstigliga. Deras tro på de kooperativa idéerna och framtiden kunde inte rubbas.

Huset byggdes troligen 1933 efter att Kooperativa flyttat till Köpmansgatan.

Den 1 maj 1917 återanställdes Hilma Tuvesson efter 6 års bortovaro från Osby. Det är inte minst hennes förtjänst att föreningen red ut stormen och oväntat fort kom på fötter.

Källa: Kooperativa Handelsförening Framåt Minnesskrift 1909 – 1979.

Text: Roland Bengtsson

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy