Espresso – Din lokala tidning

LRF i Osby en aktiv och engagerad förening

LRF
Osby är en landsbygdskommun med rötter i de gröna näringarna och många invånare är på något sätt engagerade i modernäringarna. I Lrf försöker vi vidga våra kunskaper och få nya infallsvinklar på problemen inom de gröna näringarna. LRF jobbar också med att påverka politiker och tjänstemän.

Axplock från 2019

I jordbruket och från LRF diskuterades mycket om skadorna från vildsvin under den gångna hösten och vintern. Betesmarker, vallar och trädgårdar som blivit förstörda.

I våras träffades vi på Stora Hotellet i Osby, för att kanske göra det som vildsvinen passar bäst till, nämligen att äta upp dem. Inspirationen var från husmanskosten och tillsammans med hotellkockarna gjorde vi om rätterna så det blev något nytt, lokalt och klimatsmart. Först ”ogrässoppa med kanin som förrätt sedan Wallenbergare med klassiska tillbehör, gjord på gräsmarksmarodör dvs vildsvin.

I juni hade vi fältvandring Hos Annika och Mikael Pettersson i Gräsljunga. I kommunen odlas mest vall, så temat var omväxlingsgrödor i en ensidig vallodling. Experten Gunnar Danielsson från Olssons frö guidade oss. I Gräsljunga testades en blandning av purrhavre och fodervicker som insåningsgröda för ny vall. Andra alternativ till vallodlingen är foderraps eller blandningar av ettåriga gräs, klöversorter och olika baljväxter.
På en äldre vall kom vi att diskutera åtgärder för att renovera och förbättra vallarna som tagit stryk av 2018 års torka.

Granbarkborren har slagit till igen.
I juli bjöds alla medlemmar in för att få aktuell information om läget. Ann Marke, LRFs regionstyrelse pratade om granbarkborre läget i Europa där Tjeckien och Tyskland är hårt drabbade.


Hur ska vi skydda våra egna skogar?
Maria Asplund från Markaryd visade oss ett sätt hur man hittar de träd som är angripna. Med snifferdogs, hundar som är tränade att hitta lukten av barkborre. Maria gav oss en praktisk demonstration i Ekeröds skogar.

Vid kommunens familjefest i augusti visade vi närproducerat kopieringspapper och viskosfiber. Från våra skogar hade vi hämtat massaved. I Mörrum eller Nymölla barkas och huggs den till flis, kokas och behandlas till färdigt massa och papper som blir till kopieringspapper som säljs sen i våra butiker!

70 nyfikna medlemmar kom i höstas till Hypros industri utanför Lönsboda för att bli informerade om företaget och deras traktormonterade avverkningsmaskiner. Imponerande med Osbyföretag med marknad i hela världen.

I november träffades vi i Boalts bygdegård för att få vetskap om hur man planerar och genomför ett generationsskifte på våra fastigheter.

Roland Petersson redovisningsman och f.d. chef på LRF konsult i Kristianstad redogjorde.
Workshopserie har startats för våra yngre medlemmar med företag. Försäkringar, prissättning och avtal tas upp där.

Vård av diken och dikesföretag har vi lärt oss om via en studiecirkel.
Vi har varit remissinstans till kommunen bl.a. gällande landsbygdstrategin.

Årsmötet är i mitten av februari och då börjar ett nytt verksamhetsår. Kom och gör din röst hörd, vilka frågor ska vi driva 2020? Är du inte LRF medlem? Gå in på www.lrf.se

Välkomna
LRF kommungrupp i Osby.

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy