Espresso – Din lokala tidning

Många aktiviteter i maj för PRO Glimåkra

PRO Glimåkra har haft en majmånad full av aktiviteter som månadsmöte, nyinvigning av boulebanan, vårutflykt och gökotta.

På månadsmötet den 8 maj underhöll hjärtläkaren Thomas Pettersson och musikern Ingemar Nilsson med programmet Hjärta & Smärta, ett uppskattat program med fakta om hjärtat och vad som händer i kroppen, varvat med passande musik. De fick också många frågorom våra hjärtan och besvär.
Det informerades om att kommunen ställt en förfrågan om föreningen vill deltaga på något sätt vid invigningen av nya Trollacenter och det tackar föreningen ja till.
Per af Forselles lämnade en redovisning från ABF:s årsmöte. PRO Skåne kampanjar för Seniorkort inom Skånetrafiken där beslutet fattades på årsmötet.
Skrivelse gällande förtjänsttecken är utformad och skickas till PRO Riks i Stockholm.
Anmälningslistor var utlagda till midsommarfesten 12 juni och landskapsresan den 25-27 juni. Mötet avslutades med dragning på lotterierna som innehöll många fina vinster

Nyinvigning av Boulebanan
På Trollacenters bouleanläggning i Glimåkra var det på onsdagen den 15 maj nyinvigning med fika, tal, korvgrillning, tipspromenad och givitvis boulespel. Boulebanan byggdes av PRO Glimåkra år 2010 och har sedan dess drivits av PRO Glimåkra men när Trollacenter skulle bli verklighet på området sa kommunen upp kontraktet med PRO. Förhandlingar inleddes mellan PRO och kommunen angående boulebanans framtid och inledningsvis såg det inte så ljust ut. Allt löste sig dock när Kenneth Liedman tillsattes som kommunens förhandlingsansvarig. Per af Forselles och Bertil Berntsson förde konstruktiva förhandlingar som ledde till ett bra avtal för båda parter. Det är kommunens banor men PRO:s medlemmar sköter banorna och får för detta ett årligt driftsbidrag. Klubbhuset ägs av PRO Glimåkra och byggdes av våra medlemmar år 2010.
I invigningstalet riktade Per af Forselles ett stort tack till Kenneth Liedman samt Glimåkra Utvecklings styrelse. Han tackade också alla andra aktörer och personer som hjälpt till att hitta en positiv lösning.
– Boulebanorna är viktiga för vår förening, de erbjuder aktiviteter för äldre och vi är jättenöjda med hur det löste sig säger PRO- föreningens ordförande Per af Forselles.

Vårutflykt till Broby Hembygdspark
Vi var 35 personer som var med på denna utflykt den 22 maj då Sven Jensén tog emot och berättade om hembygdsparken och dess historia. Efter rundvandringen så blev det kaffe som föreningen hade med sig. Ett mycket bra och uppskattat utflyktsmål.

Gökotta 30 maj
Torsdagen 30 maj var vi 47 personer på vår årliga Gökotta som i år var förlagd till Glimåkra Hembygdsgård. I ett strålande väder. Sven Nilsson informerade om hembygdsgården samtidigt som vi intog vår egen förmiddagsfika, Därefter gick vi en motionsbingo och som avslutning bjöd PRO-föreningen på en lättare lunch med dryck.

Text och foto: Ragnar Svensson

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy