Espresso – Din lokala tidning

På Älmhults vårdcentral skapas framtidens primärvård

– Vi förbättrar vårdSverige!

Älmhults vårdcentral drivs sedan 2005 av Achima Care. I vårdcentralens fräscha och välutrustade lokaler finns läkarmottagningar, flera sjuksköterskeledda mottagningar, fysioterapeuter och psykologer.
Achima Cares vision är att erbjuda människor bästa möjliga vård och förbättra vårdsverige.

Vårdcentralen har deltagit i ett flertal projekt, som Bra mottagning, SKL-projektet ”Flippen” och Äldrehälsa Kronoberg.

Vi är stolta över att ha startat Kronobergs första äldremottagning där vi har sjuksköterskor med specialistutbildning inom äldrevård. Vi satsar på att erbjuda en fast vårdkontakt för äldre samt på förbättrad samverkan mellan vårdcentral, länssjukvård och kommunal hemsjukvård, berättar verksamhetschef Lisbeth Göransson.
Vår målsättning är att erbjuda alla patienter > 75 år med minst en kronisk diagnos och fler än fem läkemedel en årlig läkarbedömning och läkemedelsgenomgång. Våra patienter har också möjlighet att få träffa en apotekare för läkemedelsgenomgång på vårdcentralen, fortsätter Lisbeth.

Bästa möjliga omsorg
I dagsläget har vårdcentralen strax över 12000 listade patienter. Patienten är vår viktigaste ”kund” och vi vill ge våra patienter det bästa bemötandet och bästa möjliga vården – därför är våra medarbetare vår viktigaste resurs!
Flera av vårdcentralens medarbetare ingår i team som arbetar med att vidareutveckla nya arbetssätt, med fokus på ökad delaktighet för patienten, vilket också kallas patientcentrerad eller personcentrerad vård.

Vårt övergripande mål är att bedriva en god och säker vård av högsta kvalitet i enlighet med de regler och riktlinjer som finns.
Vårdcentralen satsar aktivt på kompetensutveckling av personalen som en del i detta arbetet. Som exempel är sjukgymnaster/fysioterapeuter vår första bedömningsinstans för patienter med smärta i rörelse- och stödjeorganen – det har lett till att patienterna får tid snabbare för både undersökning och behandling. Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter kan självständigt bedöma och sätta kliniska diagnoser, samt har egen remissrätt för patienter med artrosbesvär till ortopedläkare och röntgen och kan ge kortisoninjektioner i leder.

Vi införde redan inom ”Flippen”-projektet 2016 – direktaccess till psykosocial resurs, idag kan de flesta patienter få en tid för ett första bedömningssamtal inom några dagar.
Framtidens primärvård
Sedan 2016 har vårdcentralen provat olika modeller av drop-in-mottagningar och i juni 2018 infördes Collabodoc, som är en digital ”Lättakut”-modell, där patienten själv beskriver sina besvär, vilket sedan blir en del av journaltexten efter besöket. Lättakuten är ett teambaserat arbetssätt, där läkare och sjuksköterska arbetar tillsammans för att bedöma vårdsökande med akuta enklare besvär, som övre luftvägsinfektion, öronvärk etc.

Denna lättakut har blivit mycket uppskattad av vårdcentralens patienter.
På Achima Care fortsätter vi ständigt vårt arbete med att förbättra och utveckla framtidens primärvård, avslutar Lisbeth.

]]>

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy