Espresso – Din lokala tidning

Satsning på friskare sjövatten tog priset

Årets leaderprojekt i Skånes Ess 2019 har utsetts – det blev Hola lake Immeln som tilldelades priset Kronhjorten samt en vinstsumma för kompetensutveckling. Priset uppmärksammar satsningar som engagerar stort lokalt och stärker nordöstra Skåne.

Immeln är en sjö vars ekologiska status har förändrats sedan slutet av 1900-talet. Då var sjövattnet klart men idag är det brunt, vilket orsakat syreminskning och försämrad vattenkvalitet. På höstarna uppträder blomningar av giftiga cyanobakterier som kan vara farliga för organismerna i sjön men också t.ex. hundar som dricker av sjövattnet. Den sämre kvaliteten på sjövattnet orsakar dessutom sämre livsmiljöer för kräftor och fisk.

Hola lake Immeln-projektet är ett så kallat transnationellt samarbetsprojekt där man tillsammans med tre finska organisationer utbyter erfarenheter och gemensamt försöker förstå mer av processerna i sjöarna samt komma fram till lämpliga botande åtgärder.

Vinnaren har valts ut av en jury bestående av representanter från Hushållningssällskapet Skåne, Skåne Nordost och Krinova.

Text: jessica@espressomedia.se
Foto: Skånes Leader Ess

Juryns motivering lyder:
”Årets leaderprojekt 2019 i Skånes Ess har visat hur man på lokal nivå kan utveckla nya metoder för att värna om det som är ett av områdets tydligaste naturprofiler, som har stor betydelse för såväl boende som besökande.
Genom internationellt utbyte och med en nyfikenhet på ny kunskap, kan man sprida resultat som kan komma att få betydelse långt utanför Skånes Ess område. I samverkan med lokala lantbrukare, markägare och andra engagerade värnar man om den miljön man bor och verkar i.
Det långsiktiga resultatet kan säkerställa en levande landsbygd för såväl boende, besökande som naturen! Grattis Hola Lake Immeln!”

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy