Espresso – Din lokala tidning

Svenska kyrkans Fastekampanj 2019

Samma himmel. Samma rättigheter. Men verkligheten ser olika ut. Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet för människor som drabbats av en konflikt eller katastrof.

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. De gåvor vi samlar in används där behoven är som störst. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv – och bidra till hopp och värdighet.
Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen.

Det ger människor möjlighet att:
• Känna trygghet. Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.
• Hitta ett sammanhang. När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.
• Få möjlighet att utvecklas. Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.
• Resa sig starkare. När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.
Tillsammans i handling – för hopp och värdighet
Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en av världens största biståndsallianser. Det är en sammanslutning av mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. ACT står för Action by Churches Together och betyder kyrkor tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.

Foto: Magnus Aronson

]]>

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy