Espresso – Din lokala tidning

Tillväxtfrukost i Östra Göinge kommuns regi

I mitten av juni hölls det sista frukostmötet på Broby Gästgivaregård innan sommaruppehållet. Det var fullt med folk som närvarade på det tidiga frukostmötet och
Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge kommun, hälsade alla välkomna.

Dagens tema var Kompetensförsörjning – Hur ser framtidens behov ut i Östra Göinge och nordöstra Skåne?
Moderatorn som skötte sitt uppdrag galant var Anna Bertram och hon ställde frågor till de fyra starka profilerna i näringslivet som var gäster. Först ut var Carina Centrén från Svenskt Näringsliv. Hon pratade om inom vilka branscher det saknades kompetent personal och det är brist i bland annat tjänstesektorn, där det saknades säljare, tandläkare, jurister m.fl.

Viktigt vid rekrytering
Carina berättade att i enkäten som Svensk Näringsliv sände ut till alla företagare i just Östra Göinge kommun så var svaren från företagarna att det fanns nedåtgående kompetens i kommunen. Vidare så visade hon vad de 800 företagen i Skåne hade svarat på vad de tycker är viktigt i rekryteringssammanhang och det var bl.a. rätt attityd, att man är ansvarstagande, är serviceinriktad, kan arbeta självständigt, vara noggrann och förstå samt lösa olika situationer. Den bäst fungerande rekryteringsvägen är informella kontakter och nätverk. Att det stämmer i praktiken också intygade Arbetsmarknadsenhetens Jens Skarp och berättade om ett gott exempel på just detta då en nysvensk som de hade hos sig via kontakter fick ett arbete redan dagen efter i bussbranschen.

Tänker utanför boxen
Marie Olofsson från SA VVS var på plats och berättade ur företagarnas synvinkel om vikten av att ha kompetent personal inom en så nischad bransch som hon verkar i.
Alpar Simon kom från Ystad Saltsjöbad och ESS Group. Han berättade hur de från hotellets sida tänker utanför boxen när det gäller rekrytering av personal. De ser det som av yttersta vikt att ha rätt värderingar plus stark drivkraft. Personalen skall tänka ”Äntligen måndag och arbete” istället för ”Åh nej, nu är det måndag igen”.
– Har man rätt personal på rätt plats så känner sig gästen sedd och välkommen istället för tvärtom. Vi har inga chefer anställda hos oss utan vi anställer endast ledare. En ledare följer man och en ledare har följare, sa Alpar.
Sist ut var Madeleine Leth som är YH-samordnare i Skåne Nordost. Hon berättade om de utbildningar som Yrkeshögskolan har.

Det var åter en mycket trevlig, lärorik och inspirerande frukost på Broby Gästis, men nu tar Tillväxtmötena sommarlov och är tillbaka igen till hösten med fler frukostar.

Text & foto: anita@espressomedia.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy