Espresso – Din lokala tidning

Trivselträff med Broby PRO

Broby PRO hade trivselträff den 10 april. Vår egen medlem Jörgen Eriksson inledde med sång av bl.a. Fröding och Taube. Ordföranden hälsade alla välkomna och informerade om senaste nytt. Speciellt välkommen till representanter för Sparbanken Skåne.

Information
PRO Skåne uppmanade medlemmarna att rösta i EU-valet den 26/5 samt om seniormässa på Malmömässan i Hyllie den 24-26 april. Kommunens Pro-föreningar har haft möte och där diskuterades att man vid kommande KPR-möte bl.a. skall ta upp varför Ugglan hemtjänst är uppsagda. Likaså vill man veta om läkarbilen i Knislinge får fortsätta samt framföra önskemål att projektet utökas till andra orter istället. PRO har också fått kännedom om att regelverket för KPR skall ändras och PRO vill bestämt vara delaktiga i diskussion om ändringar.
Ordföranden påminde också om inbjudan till Hästveda PRO:s vårfest den 26/4 och även om resan tillsammans med Hästveda i september, som kommer att gå till Klaipeda i Litauen. Påminner också om vår egen PRO-utfärd den 22/5.

Sparbanken Skåne informerade
Representanter från Sparbanken Skånes samarbetspartners informerade, först lite om Brobykontoret sedan tog Sparbanksstiftelsen över och berättade om att bidrag kan sökas hos dessa till olika aktiviteter. Det kan gälla för PRO men man ger också bidrag till ungdomar, idrott och kultur. Bidrag delas ut två gånger om året.
Från Utbildningsforum informerades om att dessa tillhandahåller kostnadsfria utbildningar och föreläsningar för privatpersoner, skolverksamhet, småföretag och föreningar. Det handlar om ekonomirelaterade, digitala tjänster och teknik.
Efter kaffet och sist ut hade en familjejurist, knuten till Brobykontoret, ordet. Hon talade om vikten av en s.k. framtidsfullmakt. Denna fungerar som ”en möjlighet att välja vem som ska ansvara för ekonomi och personliga angelägenheter om man en dag inte längre kan fatta egna beslut”. Mer information om detta kan man hitta på hemsidan familjejurist.se. Ett positivt och informativt möte med Sparbanken Skåne och deras representanter.

Jörgen Eriksson avrundade träffen med att sjunga ytterligare ett par visor. Tack för sången Jörgen, det får du gärna göra om.
Nästa trivselträff är den 8 maj och då blir det modevisning från Karins, Annas Biocare och Lunds kläder.

Text och bild: Birgitta Andersson

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy