Espresso – Din lokala tidning

Tvätta bilen miljövänligt

Tänk på miljön! Genom att tvätta bilen i en godkänd ”gör-det-själv-hall” eller automatisk biltvätt, renas det miljöfarliga tvättvattnet i en anläggning med bland annat oljeavskiljare.

Endast vid enstaka tillfällen får tvätt ske på din egen tomt om bilen står på gräsmatta eller grus, där vattnet ges möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Miljövänliga och miljömärkta produkter ska användas men inga avfettningsmedel. Ställ inte bilen på asfalt eller för nära dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller vattendrag.

Vad händer när du tvättar bilen på gatan?
När du tvättar din bil på gatan eller på din asfalterade garageinfart, rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Därifrån förs tvättvattnet oftast helt orenat ut i en sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller tungmetaller, olja och andra kemikalier som är skadliga för oss människor och vattenlevande växter och djur.

Lagar och bestämmelser
Det är den som tvättar som är skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att förhindra att människor eller miljön tar skada. Biltvätt på gatan och utsläpp av förorenat tvättvatten kan därför leda till föreläggande eller förbud.

Källa: www.almhult.se

Ladda och tanka bilen grönt

Miljöbränslen ger lägre utsläpp av växthusgaser och ger renare avgaser i jämförelse med bensin och diesel. På flera platser finns möjligheten att tanka alternativa drivmedel som fordonsgas, el och etanol.

Ladda – hemma – stöd
Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Regeringen införde ett särskilt ladda-hemma-stöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken under 2018 med motivering att göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt.
Under 2019 finns inga budgeterade medel för bidraget för privatpersoner som vill installera laddstationer men Naturvårdsverket behandlar de ansökningar som hittills kommit in.
Du kan alltså ansöka om ladda-hemma-stöd för att installera en laddstation för elbil i anslutning till sin fastighet. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats.

Ladda din elbil
Möjligheterna till att ladda elbilar ökar ständigt. Laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden. Möjlighet finns för semiladdning och normalladdning. Se mer info och var du kan ladda din elbil på uppladdning.nu. Zooma in på önskat område så får du de alternativ som finns.

Tanka fordonsgas
Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa.
Hitta dina tankställen www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/
Etanol E-85 är en blandning av 85% etanol och 15% bensin, därav namnet. Det säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel.

Förnybar diesel
Dieselbilens koldioxidutsläpp blir lägre med förnybar diesel. Enligt lagen om reduktionsplikt måste förnybar diesel – HVO och FAME – blandas in i all diesel med minst 20 procent (2019). På vissa drivmedelsstationer är andelen betydligt högre än så. Över 50 procent av volymen i den vanliga dieseln i pumpen kan vara förnybar.

Dieselmotorer kan också köras på 100 procent HVO. Men då krävs fordonstillverkarens godkännande. Många lastbil- och personbilstillverkare samt tillverkare av entreprenadmaskiner har godkänt sina fordon för att köras på HVO 100.
På miljöfordon.se kan du via sökfunktionen hitta vilka personbilar som är godkända för HVO100. Det finns fler bilar än de som visas upp här. Men vissa modeller kommer inte med för att de inte klarar de utsläppskrav som gäller på miljöfordon.se.

HVO och FAME tillverkas av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. De vanligaste är slaktavfall och PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion) men även tallolja, palmolja, teknisk majsolja (en restprodukt från etanoltillverkning) samt rapsolja.
Den vanligaste varianten baseras på rapsolja. En diesel med 50 procents inblandning av förnybar diesel minskar koldioxidutsläppen, sett till bränslets livscykel, med drygt 40 procent jämfört med en helt fossil diesel.
Fakta: www.miljofordon.se

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy