Espresso – Din lokala tidning
miljöpris

Wanås utsedda till “Årens miljöhjältar”

Baltzar och Kristina Wachtmeister, Wanås Gods samt Wanås Restaurant Hotel är Årets Miljöhjältar 2023

För att uppmärksamma Världsmiljödagen den 5 juni har Centerpartiet instiftat ett nytt miljöpris – Årets Miljöhjälte.
Centerpartiet i Östra Göinge har beslutat att utse Baltzar och Kristina Wachtmeister till Årets Miljöhjältar 2023.
Baltzar och Kristina visar på ett utmärkt sätt att det går att förena tillväxt och skapande av lokala arbetstillfällen med klimatnytta samt bevarandet av natur- och kulturmiljövärden.

Baltzar och Kristina driver tillsammans en omfattande verksamhet på Wanås gods. Hela verksamheten från djurhållning, jord- och skogsbruk samt energiförsörjning till hotell och restaurang genomsyras av ett seriöst hållbarhetstänk. Ett stort ansvar tas för att överlämna såväl den rika kulturmiljön som ett hållbart och livskraftigt ekosystem till framtida generationer.

Djurhållningen med mjölk- och köttproduktion bedrivs ekologiskt. Korna slaktas på ett närbeläget mindre slakteri och ger närproducerat och spårbart kött till restauranger, kommuner och enskilda konsumenter i närheten.

Genom en omsorgsfullt planerad växtföljd med stor andel ärtväxter blir grödan självförsörjande på kväve och även en viktig proteinkälla till djuren. Produktionen på gården blir därigenom i stort sett självförsörjande vilket leder till såväl minskade fordonstransporter som minskad sårbarhet.

Korna bidrar genom sitt bete även till bevarandet av mycket höga biologiska värden i de vackra ekhagar som omger godset.

Motivering Årets miljöhjältar

Skogen är miljöcertifierad och skogsbruket drivs rationellt enligt uthålliga principer. Den växande skogen bidrar till ett högt CO2 upptag. En stor del av skogsråvaran vidareförädlas i närbelägna industrier och blir till träprodukter som binder CO2 långsiktigt. Skogsprodukter är även en viktig del i energiförsörjningen av godsets byggnader.

Ett stort antal våtmarker har anlagts på godset under senare år vilket har flera positiva miljöeffekter.

Sedan flera år strävar godset som en del i sitt hållbarhetstänk efter att bli självförsörjande på energi. Flera olika energikällor nyttjas såsom restprodukter från jord- och skogsbruket samt vattenenergi. För att bidra till än mer förnybar energi undersöks även möjligheten att uppföra vindkraftverk på platser där de inte påverkar människor eller miljö negativt.

Ett ytterligare ben i verksamheten på godset är den hotell- och restaurang- verksamhet som drivs sedan några år tillbaka. Restaurangen blir en del i förädlingen av produkterna från jordbruket då inriktningen är här- och närproducerad mat. Restaurang och hotell möjliggör även längre vistelse i området för de besökare som lockas till trakten av den unika skulpturpark under ständig utveckling som sedan flera decennier finns i godsets vackra skogspark. Skulpturparken är ett fantastiskt exempel på hur man kan kombinera höga natur- och miljövärden med kultur och folkhälsa.

Genom sitt långsiktiga hållbarhetsperspektiv som genomsyrar alla godsets verksamhetsdelar är dess ägare och förvaltare Baltzar och Kristina Wachtmeister verkliga förebilder på miljöområdet och synnerligen välförtjänta att utses till Årets Miljöhjältar 2023.

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy

0
Kommentera gärna artikeln – klicka här!x
()
x